CLUBWERKING

Knipoogje is een feitelijke vereniging, ontstaan als diaclub, binnen de werking van de Gezinsbond in Roeselare-centrum. Sinds haar ontstaan in oktober 1975 wordt de club geleid door een stuurgroep die om de 2 jaar statutair verkozen wordt door de leden.

 

Op de statutaire jaarlijkse algemene vergadering wordt verslag uitgebracht van activiteiten en van financies.

Ook het jaarprogramma wordt steeds ter goedkeuring voorgelegd.

 

Iedere maand bieden wij een handvol kansen of initiatieven aan die de fotovaardigheid en fotokennis van onze leden wil optimaliseren en hun kameraadschappelijke band kan bevorderen.

 

Een vergadering ter kennismaking bijwonen kan altijd en is vrijblijvend..

 

 

Je wordt lid van Knipoogje door een bijdrage te betalen per werkjaar.

Een werkjaar start de 1ste zondag van september en eindigt de laatste zondag van juni.

 

 

All images are © Knipoogje Roeselare