CLUBWERKING

Knipoogje is in oktober 1975 ontstaan als  feitelijke vereniging   binnen de werking van de Gezinsbond in Roeselare-centrum.  Op 15 november 2017 wordt Knipoogje een vzw met ondernemingsnummer  0684.755.959 en maatschappelijke zetel  Lijsterstraat 12 8800 Roeselare.

 

 

Op de statutaire jaarlijkse algemene vergadering wordt verslag uitgebracht van activiteiten en van financies.

Ook het jaarprogramma wordt steeds ter goedkeuring voorgelegd.

 

Iedere maand bieden wij een handvol kansen of initiatieven aan die de fotovaardigheid en fotokennis van onze leden wil optimaliseren en hun kameraadschappelijke band kan bevorderen.

 

Een vergadering ter kennismaking bijwonen kan altijd en is vrijblijvend..

 

 

 

 

Je wordt lid van Knipoogje door een bijdrage te betalen per werkjaar.

Een werkjaar start de 1ste zondag van september en eindigt de laatste zondag van juni.

 

 

All images are © Knipoogje Roeselare